• امروز چهارشنبه, 26 تیر 1398 - Wed 07 17 2019
 • آخرین اخبار

  تاریخچه شرکت پتروشیمی کردستان

  پتروشیمی کردستان

  طرح پتروشيمي کردستان به منظور تحقق اهداف متعالي و ايجاد تعادل منطقه اي در توسعه و توازن بين استانهاي محتلف کشور و تحرک بخشي به فرآيند توليد در مناطق کمتر توسعه يافته، ايجاد اشتغال در کشور، ارتقاي فن آوري در بخش صنايع مرتبط با نفت و همچنين فعال کردن صنايع پايين دستي پتروشيمي، هيئت وزيران طي مصوبه اي در تاريخ 11/8/81 احداث واحد هاي پتروشيمي در استانهاي غرب کشور از جمله استان کردستان را مورد تائيد قرار داد و شرکت پتروشيمي کردستان بعنوان مجري طرح احداث يک واحد 300 هزار تن در سال پلي اتيلن سبک در تاريخ 31/1/84 تاسيس و به ثبت رسيد.

   

  موقعيت جغرافيايي:استان کردستان – کيلومتر 6 جاده سنندج - کرمانشاه